Unia Europejska

Projekt unijny – Zadrożni

Beneficjent Zadrożni Sp. z o.o. (dawniej Przedsiębiorstwo Drzewne Zadrożni Sp. J.) realizuje projekt pt.

Transformacja procesu produkcyjnego firmy PRZEDSIĘBIORSTWO DRZEWNE ZADROŻNI SP. J. w kierunku Przemysłu 4.0”.

Program jest finansowany Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Pilotaż Przemysł 4.0

Cele projektu: Celem projektu jest wdrożenie w obszarze produkcyjnym (proces zamawiania i wykrawania formatek meblowych) Zadrożni sp. z o.o. działań w zakresie automatyzacji i robotyzacji, dzięki czemu wykonany zostanie etap w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Planowane efekty projektu: transformacja firmy w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji.

Wartość projektu: 633 450,00 zł
Wartość Grantu z Funduszy Europejskich: 437 750,00 zł

pl Polish
en Englishpl Polish